Etablera ett digitalt försprång. Nu.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

Visualisera en bilolycka – vad händer sedan?

De drabbade kommunicerar digitalt med sina försäkringsbolag, skickar filmklipp direkt från olycksplatsen, ringer ett videosamtal till kundtjänst och delar bilder från olyckplatsen i sociala kanaler. Efterföljande trafikstörningar kommuniceras via GPS, appar och sociala medier. Polisen tweetar löpande senaste nytt. De krockade bilarna kommunicerar med sina förare var skador uppstått, samtidigt som kontaktuppgifter till närmaste bärgnings- och bilservicebolag visas i kontrollpanelens digitala skärmar. Proaktiva försäkringsbolag och privata sjukvårdsföretag skickar de drabbade erbjudanden via digitala kanaler, merförsäljningsmöjligheter skapas och en dialog i sociala medier initieras.

För inte så länge sedan klev de drabbade ur bilarna, fyllde i manuella karbonblanketter, lånade mobiltelefoner av varandra, ställde sig i telefonkö till 112 och försäkringsbolagens kundtjänstavdelningar. Väl framme hos kundtjänstoperatören behövde de drabbade försöka beskriva det som skett och i värsta fall få blanketter hemskickade för manuell ifyllnad. Samma process genomfördes för att komma i kontakt med bilserviceföretagen, sjukvården och Försäkringskassan. Processerna var såväl tidskrävande som komplexa och krävde ett manuellt postalt utskick av kopior till olika mottagare.

Det är en mycket kort period mellan de båda scenarierna ovan, och vi har knappt märkt vad som skett – trots att praktiskt taget allt är annorlunda. Digitaliseringen skapar oanade möjligheter, och vi har bara sett början.

Det som har skett är en omfattande teknikutveckling där mikroprocessorer smugit sig in i allt fler produkter, en allt snabbare uppkoppling samt utvecklingen av mobila tjänster och datalagringsmöjligheter i molnet. Allt till en lägre kostnad och därmed även ett lägre pris. Och slutanvändaren har snabbt anammat den nya tekniken och förändrat sina mobila och sociala användarmönster.

Digitaliseringen får genomslag och stor påverkan på alla typer av organisationer och branscher – varje dag. Vi ser att många nya företag och affärsidéer skapas tack vare digitaliseringen, vi ser nya typer av affärsmodeller, nya erbjudanden, nya kommunikations- och försäljningskanaler samt nya kundupplevelser.

Vidare ser vi affärsmodeller som helt och hållet eliminerar risk, fysiska varor som säljs utan lagerhållning, tjänster som levereras på andra sidan världen utan fysiska mellanhänder, nya typer av kundinteraktioner, marknadsföring som skräddarsys efter kundbeteendet i realtid samt säljprocesser som kapar flera mellanled. Vi ser i alla branscher utvecklingsmöjligheter som skapar bättre kundupplevelser, stärker konkurrenskraften och oftast kostar mindre.

Vi ser samtidigt traditionella affärsmodeller försvinna – varje dag. De som tappar farten tar antingen inte vara på möjligheterna, alternativt saknar förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar.

De som har förstått digitaliseringens möjligheter utmanar och vänder upp och ned på existerande affärsmodeller, utvecklar nya erbjudanden och tillvaratar nya typer av kundinsikter. Agerar, helt enkelt. Att agera innebär att vara innovativ med beaktande av digitaliseringens möjligheter i både fysiska och digitala kanaler, samt säkerställa nödvändig kompetens.

Digitaliseringen ger även nya innovationsmöjligheter och det finns idag nya effektiva sätt att pröva sig fram. Exempelvis kan marknadsföring lätt testas och affärsutvecklingsmöjligheter ”crowd-sourcas”. Kapacitet och investeringsförmåga är inte längre något hinder och IT-lösningar har blivit såväl lättare att förstå som relativt billiga.

Digitala försprång kan därför fortsättningsvis etableras i de flesta branscher. I en alltmer digital värld där ”allt” är möjligt blir det dock ännu viktigare att agera baserat på kundinsikt. Nu.

Blogginlägget är författat av Helena Nordman Stålnacke, Partner på Differ

Read more

Event
January 24, 2019

Sveriges Grönaste Varumärke – kvällsevent 20/2

Varmt välkommen till ett inspirerande kvällsevent på temat Sveriges Grönaste Varumärke!

Career
January 21, 2019

Tar du examen under 2019? Vi söker juniora strategikonsulter med start i höst!

Vilka råd skulle du ge till ledningen av ett ledande e-handelsbolag i fråga om hur de kan behålla sina kunder? Med vilken strategi skulle du öka försäljningen för ett av Sveriges...
Blog
December 22, 2018

An overview of growth challenges and the unique Differ approach

In most industries, the market landscape is changing at an unprecedented pace and scale. Transparency is greater than ever, customers have become more elusive and harder to segment, values like…

Contact Us