Snart dags att utse Sveriges Grönaste Varumärke 2015

Differ genomför sedan 2008 den återkommande undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsfrågor bland företag i utvalda branscher.

Inom kort är det dags för oss att presentera 2015 års mätning. Tusen svenskar runt om i landet kommer att få ge sin syn på bl.a. hur viktigt det är att företag arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, hur villiga de är betala extra för detta samt hur olika varumärken presterar vad gäller grönhet.

I undersökningen koras två vinnare. Den första vinnaren är det varumärke som får flest röster när respondenterna fritt får ange vilket de anser vara Sveriges grönaste varumärke. Coops varumärke Änglamark vann 2014 denna kategori med stor marginal. Änglamark var bland de första breda varumärkena med en tydlig miljöprofil på den svenska marknaden och positionen är mycket stark. Även varumärket Coop fanns med på prispallen, på en tredje plats. Silvermedaljören hette Grumme.

”Helt fantastiskt att ett varumärke som Änglamark ligger svenska folket så nära hjärtat och för femte gången är grönast i Sverige” – Björn Larsson, Affärsområdesdirektör Marknad, Coop Sverige.

Den andra vinnaren är det varumärke som har ansetts mest grönt av alla de varumärken som respondenterna har bedömt i undersökningen. 2014 var det totalt 87 varumärken i branscherna dagligvaruhandel, mode, bilar, energi, transport, resor, snabbmat och apotek som bedömdes. Vinnaren blev, för fjärde gången, SJ. Coop tog i denna kategori hem andraplatsen och GodEl tredjeplatsen.

”Det känns härligt och roligt att vinna! Att tåg är ett av de mest miljöriktiga trafikslagen vet ju de flesta, men det är särskilt roligt att SJ kommer på första plats även i jämförelse med företag i helt andra branscher. Vi är jätteglada och stolta såklart” – Erica Kronhöffer, Hållbarhetschef på SJ.

Mycket har hänt i det svenska folkets inställning till miljöfrågan under de senaste åren. Från att ha setts som en separat fråga har den nu blivit en självklar del av vår vardag och en naturlig grund för vårt beslutsfattande. Vi gör i ökande utsträckning gröna val.

Det engagemang som förut främst gällde branscher med påtaglig miljö- och/eller hälsopåverkan (bilproduktion, energi och dagligvaruhandel) breddas successivt till att nu omfatta alla områden. Den största ökningen i intresse sågs i 2014 års undersökning i apoteksbranschen, en bransch där miljöfrågan tidigare setts som mindre viktig.

De flesta företag jobbar idag aktivt med att se över såväl verksamhet som miljökommunikation. Konsumenterna uppmärksammar detta. 2014 års undersökning visade på en tydligt höjd ”lägsta-nivå”. De varumärken som ansågs vara bäst på grönhet behöll sina positioner, men de som tidigare funnits längre ner i listorna klev framåt. Betalningsviljan för gröna varumärken gick ner något, kanske som en effekt av att det idag ofta finns gott om miljöprofilerade alternativ.

Det enskilda varumärke som fick det största uppsvinget mätningen var Lidl. Detta visar att positioner går att förflytta, genom rätt erbjudande och en tydlig kommunikation. 2014 års vinnare, SJ och Änglamark, har dock en särställning i svenskarnas medvetande. Deras starka positioner är ett resultat av ett tydligt fokus under lång tid. Detta är, även i andra sammanhang, nyckeln till framgångsrikt varumärkesbyggande.

Read more

Event
January 24, 2019

Sveriges Grönaste Varumärke – kvällsevent 20/2

Varmt välkommen till ett inspirerande kvällsevent på temat Sveriges Grönaste Varumärke!

Career
January 21, 2019

Tar du examen under 2019? Vi söker juniora strategikonsulter med start i höst!

Vilka råd skulle du ge till ledningen av ett ledande e-handelsbolag i fråga om hur de kan behålla sina kunder? Med vilken strategi skulle du öka försäljningen för ett av Sveriges...
Blog
December 22, 2018

An overview of growth challenges and the unique Differ approach

In most industries, the market landscape is changing at an unprecedented pace and scale. Transparency is greater than ever, customers have become more elusive and harder to segment, values like…

Contact Us